Skip to content

Zelena energija

Zelena ili održiva energija je produkt ekološki što manje štetnog načina proizvodnje, odnosno proizvodnje iz obnovljivih izvora. Obnovljivi izvori energije su izvori energije koji su očuvani u prirodi i obnavljaju se u cijelosti ili djelomično. Posebno su to energija vodotokova, energija Sunca, vjetra, biomasa, bioplin i geotermalna energija.

Trenutno razvijamo naš prvi projekt – kogeneracijsku energanu na biomasu.
Na lokaciji Bjelovar – Južna obilaznica planiramo gradnju kogeneracijskog postrojenja na biomasu (proizvodnja električne i toplinske energije). Ova vrsta energane proizvodi toplinsku i električnu energiju iz biomase koja se inače smatra otpadom. 65% proizvedene energije je toplinska, a 35% električna energija.

Od nekoliko varijacija ove tehnologije za ovu energanu je odabrana ona kod koje se za proces gorenja koristi poljoprivredni i stočni otpad koji je lokalno dobavljiv:

  • kukuruzna silaža, slama, kukuruzovina, oklasak, stabljike, koštice, ljuske…
  • moguće je koristiti biomasu iz parkova i vrtova s urbanih površina
  • moguće je koristiti i biootpad koji poboljšava efikasnost procesa, npr. kisela sirutka (nusprodukt mljekarske industrije)

Projekt je u fazi prikupljanja suglasnosti i dozvola mjerodavnih institucija. Investiranje projekta je za sada osigurano u manjem dijelu (do 30%). Tražimo investitore koji bi željeli detaljnije razmotriti ovaj projekt.